Dotazy, články > Odborné články > Stárnutí mozku u psů a možnost jeho ovlivnění dietou - možností je Hills™ Prescription Diet™ b/d™

Stárnutí mozku u psů a možnost jeho ovlivnění dietou - možností je Hills™ Prescription Diet™ b/d™


Skladem

Poznávací dysfunkce jsou definovány jako nadbytek geriatrických změn v chování, které nejsou způsobeny výhradně celkovým zdravotním stavem.

Tento přípravek není volně prodejný.
Nelze objednat po internetu.
K prodeji v naší veterinární ordinaci

Stárnutí mozku u psů a možnost jeho ovlivnění dietou - možností je Hills™ Prescription Diet™ b/d™

hmotnost včetně obalu kg

Stárnutí mozku u psů a možnost jeho ovlivnění dietou - možností je Hills™ Prescription Diet™ b/d™Příznaky poznávacích dysfunkcí zahrnují dezorientaci, méně kontaktu se členy rodiny, ztrátu domácích návyků, narušení spánkového režimu a zhoršení poznávacích schopností. Možným řešením je Hill's™ Prescription Diet™ b/d™.


Více než 50% psů starších osmi let je postiženo jedním nebo více klinickými příznaky poznávacích dysfunkcí. Tyto symptomy byly až doposud považovány za normální součást stárnutí. V poslední době se však prokazují u stále většího počtu starších psů s poznávacími dysfunkcemi patologické změny v mozku, které jsou velmi podobné změnám, pozorovatelným u lidí při Alzheimerově chorobě.
Nové studie prokázaly, že výživa může pomoci zmírnit příznaky stárnutí mozku u psů. Při zkrmování diety obohacené o antioxidanty starším psů se prokazatelně zlepšily jejich výukové schopnosti v porovnání se psy, krmenými kontrolní dietou.


Možností je Hill's™ Prescription Diet™ Canine b/d™Projekt a metodika

Průběžná dvojitá studie zkoumala vliv věku a diety na poznávací funkce u psů plemene beagle. Studie zahrnovala skupinu starších psů (24 psů ve věku 10 - 13 let) a skupinu mladých psů (16 psů ve věku 3 - 5 let). Starší psi byli krmeni testovaným krmivem (Hill's™ Prescription Diet™ Canine b/d™), které je obohaceno o široké spektrum antioxidantů včetně vitamínu E, vitamínu C, beta-karotenu a selenu. Druhá část psů byla krmena kontrolním krmivem ( krmivem pro starší psy se stejným obsahem bílkovin a energie ). Obě skupiny byly krmeny s ohledem na energetickou potřebu na kg tělesné hmotnosti. Neuropsychologické testy, včetně orientace, výstředností v chování a rozlišovacích schopností, byly použity pro zjištění stavu poznávacích funkcí v souvislosti s věkem a zjištění vlivu diety na tyto funkce.

Výsledky

Nejdříve byli psi testováni na rozlišovací schopnosti, které byly u mladých psů prokazatelně rychlejší než u starších. Ve skupině starších psů se prokázalo, že část psů, krmená obohacenou dietou, zvládala povely s mnohem menším počtem chyb než kontrolní část skupiny. Šest měsíců po počátku zkrmování diety byla provedena další série testů. Výsledky prokázaly, že schopnost starších psů zvládat obtížnější povely byla u testované skupiny o 58% lepší než u skupiny, krmené kontrolním krmivem.

 • Dezorientace:
  • Špatné hledání cesty v domě
  • Ztrácení se v rodinném prostředí
  • Špatné rozpoznávání členů rodiny a rutinních zvyků
  • Zhoršení ostražitosti a cíleného chování
 • Méně kontaktu:
  • Kratší vítání členů rodiny
  • Nezájem o hru
  • Nevyžadování pozornosti
 • Narušený rozvrh spaní:
  • Spavost větší během dne a/nebo menší během noci
  • Noční pohyb po bytě
  • Bezdůvodné noční štěkání
 • Ztráta domácích návyků:
  • Nevyžadování venčení
  • Častější "nehody" doma
  • Menší kontrola močení a kálení

Závěr

Tato studie prokázala, že se poznávací funkce u starších psů signifikantně zlepšují při podávání diety se zvýšeným obsahem antioxidantů. Efekt při zkrmování diety Hill's™ Prescription Diet™ Canine b/d™ byl rychlý, největší účinnost byla pozorována při zlepšené schopnosti psů plnit nejtěžší povely. Tato studie prokázala, že vliv diety hraje důležitou roli v terapii zhoršených poznávacích funkcí souvisejících s věkem u psů. Kompletní poznatky z této studie byly prezentovány na Hill's Evropském přednáškovém turné o stárnutí mozku u psů.použity materiály společnosti Hill's™
Příbuzné výrobky vhodné ke kombinaci:

Diskuze k Stárnutí mozku u psů a možnost jeho ovlivnění dietou - možností je Hills™ Prescription Diet™ b/d™

Nový komentář

Proč nakupovat u nás?