Jak pomoci kloubům Vašeho koně – látka MSM – prevence i léčba pohybového aparátu

‚—-
Záněty kloubů lze zmírnit, eventuelně odstranit, podáváním nesteroidních antiflogistik (protizánětlivě působící látky). Výjimečně se podávají steroidní antiflogistika (kortikosteroidy). Oba tyto způsoby léčby však s sebou přinášejí negativní vedlejší účinky, přičemž kortikosteroidy navíc působí negativně na kloubní chrupavku. Posledním již zmíněným způsobem léčby je použití chondroprotektivních (chrupavku chránících) preparátů tzv. SYSADOA (Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteoarthrosis). Mezi tyto látky se řadí mimo jiné i glukosamin sulfát a chondroitin sulfát, které jsou obsaženy v přípravku Alavis™ Dual. Tyto látky podporují správný vývoj kloubů, potlačují rozvoj degenerativních změn na kloubech a napomáhají regeneraci kloubních tkání poškozených osteoartrózou. Nástup účinků se dostavuje zhruba po dvou měsících užívání a přibližně stejnou dobu po ukončení jejich užívání účinek přetrvává.
—-

—-
Pozitivní účinky těchto látek se prokázaly v řadě studií v humánní medicíně u pacientů s chronickými obtížemi s invertebrálními klouby a nosnými klouby končetin. Zajímavým zjištěním u těchto studií bylo, že při podávání glukosamin sulfátu v kombinaci s MSM byl nástup účinků podstatně rychlejší.

MSM – methylsulfonylmethan se chemicky přesněji nazývá dimethylsulfon. O této látce, jejím použití a pozitivních účincích na organismus se můžete podrobněji dočíst v článku Veterinární využití MSM. Jak již bylo řečeno, jedná se o aktivní metabolit protizánětlivě a antioxidačně působící látky dimethylsulfoxidu (DMSO), se kterou sdílí řadu jejích pozitivních účinků. Působí analgeticky, zvyšuje zásobování krví, má protizánětlivé účinky, pozitivní vliv na kolagen, brání tvorbě keloidních jizev a redukuje svalové křeče. MSM se velmi snadno dostává do tkání jak perorální, tak perkutánní cestou a poměrně dlouho v nich přetrvává.
Pojďme se však ještě jednou podívat na účinky MSM v souvislosti s kloubními onemocněními.

Na degenerativních procesech v kloubech se podílí řada faktorů, mezi které patří např. působení prostaglandinů, volných radikálů a cytokininů. Prostaglandiny jsou původci symptomů zánětů v kloubech, k nimž se řadí rozšíření cév, zvýšené vnímání bolesti, úbytek proteoglykanů z chrupavky (inhibicí jejich produkce i podpořením jejich degradace), demineralisace kostí a stimulace procesů narušujících chrupavku. Uvolňování prostaglandinů je stimulováno mj. cytokinimem IL-1 (interleukin – 1). Studiemi in vitro bylo prokázáno, že MSM chrání chrupavku koní před poškozováním mediátory zánětu a inhibuje produkci prozánětlivých cytokinů (IL – 1) v zánětem postižené chrupavce.
Schopnost MSM chránit kloubní chrupavku před poškozováním mediátory zánětu bez vedlejšího negativního vlivu na metabolizmus chrupavky poukazuje na možnost uplatnění MSM jako doplňku léčby degenerativního a zánětlivého postižení pohybového aparátu.

Alavis™ Dual, intenzivní kloubní výživu, i Alavis™ MSM, přírodní protizánětlivý prostředek proti bolesti, lze podávat preventivně i léčebně. Účinky těchto dvou preparátů se doplňují a jejich současným podáváním lze dosáhnout velmi dobrých výsledků při péči o pohybový aparát vašich koní.
—-

použity materiály společnosti Alavis
—-