Veterinární klinická dieta Hills Prescription Diet™ Canine s/d™

Otázka

Prosím, abyste mi sdělili, jaká je úspěšnost diety Hills Canine S/D. Má fenka má dva kaménky a písek. Je jí 8 roku. Vaše konzerva Hills Prescription Diet™ Canine s/d™ jí velmi chutná, jen pro nás je trochu drahá. Nerada bych, aby se kameny odstranily chir

Odpověď

Úspěšnost při podávání klinické diety při struvitové urolitiáze je individuální a vždy je podmíněna více faktory. Neuvádíte, jaká je velikost "kaménků", což je základní informace, bez které je naprosto zbytečné dělat jakékoliv prognózy. Chybějí také údaje o dalších okolnostech, jako zda je výskyt urolitů provázen zánětem, jestli probíhá současná medikamentózní léčba, jak dlouho a s jakým výsledkem… Takže odpověď je možná pouze velmi obecně. Ano, podávání diety Hills Prescription Diet™ Canine s/d™ při struvitové urilitiáze je velmi vhodné a má svůj význam při rozpouštění urolitů. Pokud však nedojde při dlouhodobějším podávání ke zmenšení velikosti "kaménků" (případně pokud je jejich velikost nad půl centimetru v průměru), doporučoval bych chirurgické řešení a následné podávání diety až do úplného vymizení problému, samozřejmě s následnými kontrolními vyšetřeními moči ve zhruba dvouměsíčních intervalech, aby se včas zachytila případná recidiva.


Co se ceny této diety týče, je problém v tom, že je vyráběna pouze v konzervách, které jsou obecně vždy o něco dražší než granulované krmivo. Pokud chcete vyzkoušet jinou, cenově dostupnější veterinární klinickou dietu, pak bych Vám doporučil Trovet ASD, kde jsou k dispozici jak konzervy, tak i granule.

© MVDr. Miroslav Svatoš