Veterinární využití MSM

‚—-
Jednou z novinek v České republice, v zahraničí však již poměrně dlouho používanou, jsou přípravky s obsahem MSM.
MSM – methylsulfonylmethan, chemicky přesněji dimethylsulfon, je jednoduchá organická sloučenina síry, která je přirozenou součástí potravního řetězce většiny obratlovců. Vyskytuje v některých potravinách, obilí a vojtěšce. Z potravin je nejhojněji obsažen v mléce, v malém množství v některé zelenině a ovoci. Dimethylsulfon byl objeven v sedmdesátých letech Robertem Herschlerem, který jej později patentoval pod obchodní značkou methylsulfonylmethan, aby nedošlo k jeho záměně s jinými sloučeninami síry s podobným názvem, které jsou však pro savce toxické.

Dimethylsulfon je poměrně malá molekula, je složena pouze z jedenácti atomů, které se vážou jen v jedné konfiguraci a neexistují tedy jeho izomery. Chemický vzorec dimethylsulfonu je (CH3)2SO2, jde o primární metabolit dimethylsulfoxidu označovaného též DMSO. V přírodě je MSM součástí cyklu síry. Tento cyklus síry začíná v oceánu, kde řasy a fytoplankton uvolňují tzv. třetihorní dimethylsulfonové soli. Ty jsou následně transformovány na vysoce těkavou sloučeninu dimethylsulfid (DMS). Dymethylsulfid je podstatně těkavější než voda, a tak snadno přechází do atmosféry. Působením ozonu a UV záření se DMS oxiduje na řadu sloučenin, včetně ve vodě rozpustného DMSO a MSM. Ty se s dešťovou vodou dostávají do půdy a odtud kořenovým systémem do rostlin.

Proč se MSM začalo používat jako nutriční doplněk a veterinární přípravek? MSM se považuje za důležitý zdroj organické síry a jsou mu přisuzovány mnohé pozitivní a terapeutické účinky na organismus, a to nejen u zvířat, ale i u lidí. Přestože je přirozeně obsaženo v rostlinách a živočišných organismech, vyskytuje se v nich jen ve velmi malých množstvích. Navíc při průmyslovém zpracování, sušení a skladování jeho množství v potravinách i krmivech rychle klesá, případně dochází k úplnému znehodnocení.
Jak již bylo řečeno, methylsulfonylmethan je primární metabolit dimethylsulfoxidu (DMSO). DMSO byl v roce 1970 schválen FDA (Food and Drug Administration) pro použití k léčbě muskuloskeletálních onemocnění u psů a koní. Působí analgeticky, protizánětlivě, antioxidačně, vasodilatačně a stimuluje proces hojení.
MSM je sloučenina, která sdílí řadu účinků s DMSO; kterou však již nelze znovu patentovat, a proto se nedostala do centra pozornosti farmaceutických firem.
U lidí se MSM úspěšně podává pro jeho analgetické a protizánětlivé působení zejména u civilizačních poruch pohybového aparátu, např. u osteoartróz. U lehčích stavů může dokonce nahradit riskantní nesteroidní antirevmatika, která často způsobují krvácení do zažívacího traktu. Protože výroba MSM není finančně příliš náročná, je možné ho rozsáhle využívat i u zvířat. Specielně u koní, kde je funkční pohybový aparát nezbytným předpokladem pro jejich využití, má MSM široké využití. Kromě již uvedeného analgetického a protizánětlivého působení jsou cenné i další účinky MSM. Mezi ně patří, stejně jako u DMSO, vasodilatační účinky (zlepšuje krevní zásobování v těle), redukuje svalové křeče, zpevňuje a redukuje zjizvenou tkáň (brání tvorbě keloidních jizev). Velmi dobrý efekt má u poúrazových stavů pohybového aparátu a po náročné fyzické aktivitě, kde urychluje hojení poškozených tkání a usnadňuje rehabilitaci. Navíc má pozitivní vliv na kůži, kopytní rohovinu a srst.
MSM se velmi snadno dostává do tkání jak perorální, tak perkutánní cestou, a poměrně dlouho v nich přetrvává, navíc je to látka netoxická bez nepříjemné chuti a zápachu, takže ji zvířata při orálním podání bez problémů přijímají.
Mechanismus působení MSM v těle zatím není dosud přesně jasný, jeho pozitivní účinky na organismus však byly široce ověřeny v praxi.
—-

použity materiály společnosti Alavis
—-