Waltham, výzkumné centrum pro výživu a péči o malá zvířata

‚—-

Waltham®, vedoucí světová autorita

Výzkumné centrum Waltham® je nezpochybnitelnou vůdčí světovou autoritou v oblasti výživy a péče o malá zvířata. Po řadu desetiletí provádí v této oblasti progresivní a objevný výzkum. Výsledky výzkumu jsou publikovány v mnoha prestižních vědeckých časopisech a mnohé jsou chráněny mezinárodními patentovými právy. Jedinečnost výzkumného centra Waltham® spočívá v přístupu ke zvířatům, s nimiž vědci pracují. Výsledkem zájmu o zdraví zvířat a snahy zlepšit jejich životní podmínky jsou přísná pravidla neinvazivního výzkumu a vědomě přátelského přístupu. Výzkumné centrum Waltham® zaměstnává velký počet specialistů jako jsou veterináři, odborníci na výživu, biochemici, fyzici, etologové, odborníci na informační technologie, chovatelé a také cvičitelé a specialisté na chováni zvířat (psychologové). S výzkumným centrem Waltham® spolupracuje více než šest set specialistů z celého světa. Protože výzkumné centrum Waltham® je velmi hrdé na své laboratoře a jejich výsledky a také na to, jakou péči poskytuje svým svěřencům, otevírá své prostory také návštěvníkům, což je ve světě zcela výjimečné.
—-

Výzkum výživy malých zvířat

Znalosti spojené s výživou malých zvířat jsou založeny na výzkumných poznatcích posledních desetiletí. Před 60 lety vědci soustředili svou pozornost zejména na pochopení metabolických potřeb a potřeb příjmu základních živin, aby umožnili předcházet deficitu důležitých látek nebo naopak předávkování a toxicitě. Od 80. let 20. století se výzkum zaměřoval na výživové požadavky zvířat v závislosti na jejich věku nebo způsobu života. Nyní je naším cílem najít "funkční krmiva", která nejenže přispívají k udržení zdraví, ale rovněž dokážou chránit zvířata před nemocemi a mohou mít dokonce vliv na délku zdravého života.
—-

Péče o zvířata ve výzkumném centru Waltham®

V centru Waltham® se výzkum soustředí na chování a potřeby zvířat, jako jsou psi, kočky, ptáci, ryby a koně. Pro zvířata jsou při výzkumu přirozeného chování a výživy vytvořeny životní podmínky maximálně přiblížené podmínkám domácích mazlíčků. Všichni svěřenci mají jména. Psi mají své vlastní kotce s pelíšky, prostor pro hru i pravidelné procházky, ptáci mají k dispozici zóny volného prostoru a počítačem řízenou simulaci světelných a klimatických podmínek jednotlivých ročních období. Zatímco zvířata prožívají přirozený a bezstarostný život, jejich pečovatelé je pozorují a sbírají hodnotné vědecké údaje.
—-

Vědci o výzkumném centru Waltham®

S výzkumným centrem Waltham® po léta spolupracuje mnoho vědců z celého světa reprezentujících známá univerzitní centra, kteří vedou výzkumy na poli výživy zvířat. Jejich účast na různých projektech vedla k průlomovým objevům v této oblasti. Mezi nejvýznamnější vědecké výsledky výzkumného centra pro výživu a péči o domácí zvířata Waltham® patří:
  • objev vlivu snižování příjmu fosforu na prodlužování života zvířat s chorobami ledvin
  • stanovení potřebného množství taurinu ve výživě koček a množství bílkovin ve výživě koček v pokročilé dospělosti a stáří
  • objev významu antioxidantů pro fungování imunitního systému a ochranu DNA
  • vliv žvýkání na snižování výskytu zubního plaku a zánětu dásní
  • —-
    více informací na téma výživa psů a koček naleznete v našich článcích Obecná pravidla výživy koček a Obecná pravidla výživy psů
    —-